Προσωπικά Δεδομένα – Όροι και Προϋποθέσεις

 

Ο δικτυακός τόπος www.mamaeinai.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας CARE DIRECT A.E., η οποία εδρεύει στη Δάφνη Αττικής, οδός Δερβενακίων αριθ. 8 (ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@caredirect.com, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 9287700). Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του www.mamaeinai.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Με την πλοήγηση στον δικτυακό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των κατωτέρω όρων χρήσης, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, χωρίς καμία εξαίρεση και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του σε αυτόν. Το www.mamaeinai.gr δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του www.mamaeinai.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Εφόσον κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να απέχει από κάθε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του www.mamaeinai.gr.

Σκοπός του www.mamaeinai.gr

Ο δικτυακός τόπος www.mamaeinai.gr διατίθεται για αυστηρά προσωπική χρήση των επισκεπτών/χρηστών του και μόνο για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς. To www.mamaeinai.gr είναι μια ιστοσελίδα, που έχει ως στόχο να προσφέρει στο κοινό ενημέρωση και συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Για τον σκοπό αυτό το www.mamaeinai.gr έχει συνάψει συνεργασίες με εταιρίες που προσφέρουν δώρα για τους διαγωνισμούς.

Χρήση του δικτυακού τόπου – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο δικτυακός τόπος www.mamaeinai.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας CARE DIRECT A.E. και προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.mamaeinai.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, σκίτσων, βίντεο, κειμένων, εργαλείων και υπολογιστών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του www.mamaeinai.gr και της εταιρείας CARE DIRECT A.E. και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Εκτός εάν εκφράζεται ρητά το αντίθετο, στους χρήστες παρέχεται η άδεια περιήγησης στο δικτυακό αυτό τόπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του υλικού που διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της τροποποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης χωρίς την πηγή προέλευσης , αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας CARE DIRECT A.E. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Η CARE DIRECT A.E. διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία CARE DIRECT A.E. αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου και δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία αυτών και να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας GDPR (ΕΚ 2016/679). Για το λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο, εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται κοινοποίηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο www.mamaeinai.gr ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη, τα οποία μεταφέρονται αυτομάτως στο web διακομιστή μας, κατά την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου όπως για παράδειγμα το όνομα του παρόχου διαδικτύου (internet provider), οι ιστοσελίδες μέσω τις οποίες ο χρήστης συνδέθηκε στο δικτυακό τόπο, ιστοσελίδες τις οποίες επισκέπτεται με αφετηρία τη δικό μας δικτυακό τόπο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του (IP address), δεν χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του χρήστη παρά μόνο για στατιστικούς λόγους ενώ ο χρήστης παραμένει ανώνυμος.

Ο επισκέπτης/χρήστης χορηγεί στοιχεία που συνιστούν προσωπικά δεδομένα μόνο εφόσον επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες μελών του www.mamaeinai.gr. Στην περίπτωση αυτή ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλει στο www.mamaeinai.gr είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) , Κινητό Τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης παιδιού και Περιοχή.

Συγκεκριμένα Αποδεχόμενος τους όρους χρήσης αποδέχεται την αποστολή , ενημερωτικών δελτίων, προωθητικό-ενημερωτικό μήνυμα, ηλεκτρονικά μέσω email και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και μέσω SMS στο κινητό του τηλέφωνο, ή τηλεφωνική επικοινωνία στο σταθερό του τηλέφωνο για ενημέρωση νέων προϊόντων – υπηρεσιών ή ταχυδρομικά στη διεύθυνσή του ενημερωτικά έντυπα-εκπτωτικά κουπόνια-δείγματα προϊόντων του, της CARE DIRECT, ή άλλων συνεργαζόμενων εταιρειών με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών. Ο πλήρης κατάλογος των συνεργαζόμενων εταιρειών βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.caredirect.com/partners.aspx

Ο επισκέπτης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα ως άνω στοιχεία που αποτελούν προσωπικά του δεδομένα αλλά χωρίς τα πιο πάνω αναφερόμενα “υποχρεωτικά” στοιχεία δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στον διαγωνισμό και η εγγραφή του ως μέλος και θα δικαιούται απλά να περιηγηθεί στο δικτυακό τόπο χωρίς τη δυνατότητα της διαδραστικότητας, δηλαδή θα έχει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες του απλού επισκέπτη και όχι του εγγεγραμμένου χρήστη. Ειδικά για την υπηρεσία Newsletter εάν ο Χρήστης επιθυμεί την διακοπή της ενημέρωσης με Newsletter θα του δίνεται η δυνατότητα μέσα από το e-mail που θα λαμβάνει και θα έχει το Newsletter να κάνει αυτόματη διαγραφή μόνο από την υπηρεσία αυτή. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί συνολικά ή μερικά η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους αρκεί να αποστείλει e-mail στην  dp@caredirect.com  όπου μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του.

Με την εγγραφή του στο www.mamaeinai.gr, κατά τα ανωτέρω, o χρήστης δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή του όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία CARE DIRECT ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η CARE DIRECT για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον προαναφερόμενο σκοπό πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανάλυσης συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, για την αξιολόγηση των ενδιαφερόντων σας. Η εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση την παρούσα συγκατάθεση σας για τον προαναφερόμενο σκοπό μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ή εναντιωθείτε στην επεξεργασία. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία (τηλ: +30 210 9287700, e-mail: dp@caredirect.com). Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα οποιωνδήποτε πράξεων επεξεργασίας που πραγματοποιούνται βάσει της συγκατάθεσής σας έως και την ανάκλησή της ή άλλων νόμιμων πράξεων επεξεργασίας. Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν για το διάστημα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του προαναφερόμενου σκοπού. Αποδέκτες των δεδομένων σας ενδέχεται να είναι αποκλειστικά οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες και οι προμηθευτές μας, οι οποίοι δεσμεύονται έναντι της εταιρείας μας με συμβάσεις και αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας www.caredirect.com/partners.aspx. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την πρόσβαση σε, τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τη φορητότητα αυτών αποστέλλοντας email στο dp@caredirect.com και να περιγράφεται το στοιχεία και το αίτημα σας. Παράλληλα έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε οποτεδήποτε καταγγελία ενώπιον της εποπτικής αρχής.

Cookies

Το www.mamaeinai.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη κατά τη διάρκεια της περιήγησής του σε δικτυακούς τόπους με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Mamaeinai και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Mamaeinai είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του www.mamaeinai.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.mamaeinai.gr είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Mamaeinai δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Σύνδεσμοι (LINKS) προς άλλους δικτυακούς τόπους

Το www.mamaeinai.gr περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η διασύνδεση του www.mamaeinai.gr με άλλους δικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. Οι δικτυακοί αυτοί τόποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του www.mamaeinai.gr και συνεπώς www.mamaeinai.gr δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Το www.mamaeinai.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών/επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο διαδικτυακό τόπο μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το www.mamaeinai.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών αυτών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οιονδήποτε τρόπο.